پایگاه اطلاع رسانی استاد یزدانپناه

درخواست تماس       تلفن: (98) -----------  گفتگو با ما

رساله لغت موران

يكى از جمله عزيزان كه رعايت جانب او برين ضعيف متوجّه بود، التماس كرد كلمه‏اى چند در نهج سلوك اسعاف كرده آمد، بشرط آنكه از نااهل دريغ دارد ان شاء اللّه. آن را «لغت موران» نام نهاديم، و باللّه التوفيق.يكى از جمله عزيزان كه رعايت جانب او برين ضعيف متوجّه بود، التماس كرد كلمه‏اى چند در نهج سلوك اسعاف كرده آمد، بشرط آنكه از نااهل دريغ دارد ان شاء اللّه. آن را «لغت موران» نام نهاديم، و باللّه التوفيق.