پایگاه اطلاع رسانی استاد یزدانپناه

درخواست تماس       تلفن: (98) -----------  گفتگو با ما

اربعین مقدمه پیوسته به ظهور

بسم اللّه الرحمن الرحیم

بحثی را که در مورد اربعین و نسبت آن با ظهور خدمت سروران عرضه خواهم کرد، از یک جهت جزء فلسفه تاریخ اسلامی و از جهت دیگر جزء بحث سنت های الهی و از جهت سوم در واقع در نظام تکوین ذیل بحث کلان تری با عنوان «رحمتِ جهت دار الهی » قرار می گیرد و از یک سو یک نوع تفسیر، تحلیل و بررسی و رسیدن به واقعِ حرکت غیبت و ظهور است و عمدتاً این اندیشه مطرح خواهد شد که اربعین با حالت و فضای امروزی اش به عنوان یکی از مقدمات پیوسته به ظهور است.

سنت غلبه حق بر باطل بر اساس رحمت جهت دار الهی بر اساس بیانات قرآن کریم، نظام عالم اینگونه است که حق و باطل را به هم در می آمیزد و حق آهسته آهسته غلبه می کند