پایگاه اطلاع رسانی استاد یزدانپناه

درخواست تماس       تلفن: (98) -----------  گفتگو با ما

«مثل» در نگاه شیخ اشراق
1399/2/22

طرح «نظریة مثل» و حضور تأثیرگذار آن در مباحث گوناگون فلسفی، مستند به افلاطون است.

بیشتر بدانید
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺻﺤﺎب ﺳﺮ
1399/2/22

شواهد متقن نقلی و عقلی، دین را بر خوردار از سطوح مختلف ظاهری و باطنی معرفی می کند؛ و پیامبر و به تبع وی، دیگر پیشوایان معصوم، این دین را به میزان فهم و درک افراد عرضه می دارند.

بیشتر بدانید
نکاتی دربارة شیوة تحصیل، تحقیق، نگارش و تدریس فلسفه
1399/2/14

شیوه ی تحصیل کتاب اسفار ، نحوه ی تحصیل جلد نهم اسفار،شیوه ی تحقیق و تتبع ،نگارش، آشنایی با فضاهاي جدید، تدریس

بیشتر بدانید
عقل‌گريزي عرفان؟!
1399/2/11

تجربه عرفاني به دليل ژرفا و پيچيدگي مشهودات خود، پرسش‌هايي را فراروي فيلسوفاني كه در وادي فلسفه عرفان گام نهاده‌اند، برانگيخته است...

بیشتر بدانید
نسبت دين، عرفان و فلسفه
1399/2/9

نوشتار حاضر، حاصل گفت وگو با حجت‌الاسلام والمسلمين استاد يزدان‌پناه، در باب نسبت دين، عرفان و فلسفه است. محورهاى اصلى مطرح شده است

بیشتر بدانید
عرفان اسلامي از نگاه امام خميني؛ بنيادها و دستاوردها
1399/2/9

همايش «عرفان اسلامي از نگاه امام خميني؛ بنيادها و دستاوردها» پنجشنبه 7/3/94 از سوي شعبه مشهد مجمع عالي حكمت اسلامي ...

بیشتر بدانید